தொலைபேசி எண் +94 11 2 574922
மின்னஞ்சல் info@powermin.gov.lk
அலுவலக முகவரி #437, காலி வீதி, கொழும்பு 03.
எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

தொடர்பில் இருங்க